Stäng denna rutan
Säljafakturor i samarbete med Sälja fakturor Invoice Finance

Få kostnadsfri offert av Sveriges bästa finansbolag

Sälja fakturor - få betalt direkt

Att sälja fakturor till ett factoringbolag är i dag etablerat inom näringslivet och ses därför som en naturlig del i en effektiv och sund affärsverksamhet.

Det finns nämligen flera fördelar med att sälja företagets fakturor. Den kanske enskilt viktigaste är att du förbättrar företagets likviditet (betalningsförmåga) med omedelbar verkan.

Särskilt viktigt är detta för företag som är nystartade eller växer snabbt och därmed behöver pengar fortare än de 30 till 90 dagar som det kan ta innan en kundfaktura vanligtvis är betald. Genom att sälja fakturor får företaget snabbt in kapital för nya affärer som i sin tur kan generera förutsättningar för nya lönsamma affärer.

Du säkerställer också ditt eget företags betalningsförmåga. Att det alltid finns pengar till löner, sociala avgifter, hyra, moms, skatter och allt det andra som är förknippat med företagande. Ett tredje argument för att sälja fakturor är att du slipper stå kreditrisken, att inte få betalt överhuvud taget. Du slipper också störa pågående affärer genom att skicka ut påminnelser eller inkassokrav till företag som inte betalar i tid.

Om ditt företag visar god likviditet underlättar det dessutom för dig att göra nödvändiga investeringar när motparten ser att du har en god betalningsförmåga och egen hög kreditvärdighet.

 

Sälja fakturor

 

Till vem kan du sälja fakturor?

Det finns många företag som arbetar med factoring, det vill säga att de köper fakturor från företag. Men det är klokt att inte välja första bästa.

I stället är det viktigt att jämföra de olika bolagen med varandra och de villkor som de olika factoringbolagen erbjuder. Du kommer snart att upptäcka att det kan skilja en hel del från det ena bolaget till det andra när det gäller att köpa fakturor.

Det är också av största vikt att du väljer ett factoringbolag som du känner förtroende för, där du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till för att diskutera hur du ska göra i enskilda fall och där du känner att personkemin är den rätta. Framför allt måste det vara någon du kan lita på behandlar dina uppdragsgivare på ett professionellt och affärsmässigt korrekt sätt.

Precis som i alla andra affärsuppgörelser handlar det när man säljer fakturor mycket om att tänka långsiktigt och att man ska kunna lita på varandra, i vått och torrt.

 

Vad kostar det att sälja fakturor?

När man säljer sina fakturor är det viktigt att komma ihåg att factoringbolag köper fakturorna för att tjäna pengar. Därför gäller det, som i alla andra affärsuppgörelser, att vara noga med det finstilta när du ska välja vilket factoringbolag du ska samarbeta med. Ett till synes bra erbjudande kan vara mindre bra, eller renat av dåligt, när man synar det i sömmarna.

Exempelvis kan den procentsats som factoringföretaget tar ut på varje faktura variera från någon enstaka procent upp till drygt 6 procent eller mer på det fakturerade beloppet. Detta gäller framför allt mindre och medelstora företag.

För större bolag handlar det ofta om en ränta som sätts med utgångspunkt från exempelvis Stibor plus en marginal för att täcka factoringbolagets egna kostnader.

Dessutom kan det skilja avsevärt när det gäller vilka övriga villkor som ingår i ett avtal, till exempel årsavgift och anslutningsavgift, men också bindningstid och kredittid, det vill säga hur lång kredittid man erbjuder (30, 60 eller 90 dagar).

 

Sälja fakturor – bra eller dåligt?

Det finns många fördomar när det gäller att sälja fakturor, till exempel att det bara är företag som går dåligt som använder sig av detta sätt.

Inget kan vara mer fel. Allt fler företag – både små och stora – säljer fakturor till factoringbolag. Helt enkelt för att det är ett bra och enkelt sätt att snabbt få in likviditet i bolaget för fortsatt tillväxt och framtida investeringar i verksamheten.

De kan också vara ett utmärkt sätt att vända sig till ett factoringbolag i tider när företaget är mindre finansiellt starkt, exempelvis i en uppstartsfas då intäkterna ofta är mindre än utgifterna. Att i det skedet välja att sälja sina fakturor kan vara skillnaden mellan att företaget långsiktigt överlever och kan växa sig starkare och mer finansiellt stabilt eller att det tvingas i likvidation.

Att sälja företagets fakturor kan också vara helt rätt för att få ett jämnare kassaflöde under vissa perioder, till exempel under sommarmånaderna, då intäkterna är lägre men kostnaderna för att driva företaget är fortsatt lika stora.

Finns det då inga nackdelar? Jo, att företaget inte får betalt till 100 procent av den sålda fakturan vilket skulle varit fallet om fakturan skickats direkt till kunden.

Sammantaget är det viktigt att ställa den i det här sammanhanget lilla försämringen mot att du genom att sälja fakturorna kan säkerställa att företaget har ett positivt kassaflöde (cash flow), att du slipper stå kreditrisken och att du inte heller behöver övervaka att fakturan blir betald över huvud taget.

 

Fakturaköp med eller utan regress, vilket är bäst?

I samband med fakturaköp – och det är viktigt att tänka på – kan man också välja mellan att sälja fakturor med eller utan regress (återgång). Att sälja fakturor utan regress innebär att factoringföretaget tar hela risken om fakturan förblir obetald. Att sälja fakturor med regress innebär att företaget som sålt sina fakturor till ett factoringföretag behåller risken och ansvarar för att skulden slutregleras.

 

Vilket som är bäst, med eller utan regress, beror helt och hållet på vilken situation företaget befinner sig i. Därför är det viktigt att utvärdera såväl kundförlustrisk som likviditetsbehov. Rent riskmässigt är det alltid bättre att välja factoring utan regress. På så sätt får man bättre kontroll på cash-flow och löper mindre risk vid en kundförlust.

 

Vilka företag säljer sina fakturor?

Svaret är: alla typer av företag. Att sälja sina fakturor blir allt vanligare och är inte förknippat till särskilda branscher eller storleken på företaget. Även de allra största företagen säljer sina fakturor av det enkla skälet att det är ett bekvämt sätt att få loss kapital till nya projekt oh investeringar.

Var kan du sälja dina fakturor?

Att sälja fakturor som man har i ett företag är ett bra sätt för att snabbt och enkelt få tillökning av mer rörelsekapital till ett företag. Detta kallas även för factoring.

När ett företag har levererat en produkt eller en tjänst till kunden/köparen så ska denna givetvis faktureras för detta. Det är i det här skedet företagaren (den som levererar produkten/tjänsten) kan göra valet att sälja fakturan till ett utomstående företag, till ett så kallat factoringbolag.

Om fakturan blir såld så får du som har sålt fakturan tillgång till pengarna inom endast någon enstaka dag och är därför ett väldigt bra alternativ för företag som behöver pengar och kapital väldigt snabbt. En vanlig faktura tar nämligen 30 dagar och ibland mer innan den förfaller och de flesta personer väljer ofta att betala sina fakturor ganska sent vilket betyder att du som företagare kan få vänta i en månad på pengarna för ett jobb du gör nu. Om du märker att kapitalet du har inom företaget nu inte kommer att räcka är det en perfekt lösning att sälja några fakturor eller sälja fakturor till det värdet som du anser företaget behöver.

Copyright © Säljafakturor.nu. Alla rättigheter reserverade.

*Upp till 50.000kr