Stäng denna rutan
Säljafakturor i samarbete med Sälja fakturor Invoice Finance

Få kostnadsfri offert av Sveriges bästa finansbolag

Inkassoföretag

Vad gör du om du inte får betalt för den produkt eller tjänst som du levererat, trots upprepade påstötningar?

I dag finns det många företag som specialiserat sig på att hjälpa andra företag att driva in sina fordringar, så kallade inkassobolag. Men här precis som vid fakturaköp handlar det om att vara noggrann vid val av samarbetspartner. Du vill ju få betalt för det du gjort, men samtidigt inte störa en kanske i allt annat god affärsrelation.

Orsaken till varför att företag, eller för den delen även en privatperson, inte betalar sina fakturor kan vara flera. Det aktuella bolaget kan exempelvis ha dåligt likviditet, temporärt eller under en längre period, men i övrigt vara sunt. Eller så har man själv inte fått betalt från sina kunder. Det kan också bero på sjukdom eller, vilket inte är helt ovanligt, att din faktura kommit bort i hanteringen eller hamnat långt ner i en hög på någons skrivbord för attestering. Ytterligare en orsak kan vara att det råder oenighet om det fakturan avser eller fakturans belopp.

Som företagare kan du i den situationen välja mellan två saker. Du kan sälja din faktura till ett factoringbolag som då tar över hela ansvaret för att fakturan blir betald. Du kan också välja att driva in beloppet med hjälp av inkasso, en tjänst som ofta ingår i ett factoringbolags tjänsteerbjudande.

Det viktiga är att du hitta en samarbetspartner, en kunnig handläggare, som snabbt kan sätta sig in i situationen och som förstår värdet av att sköta inkassohanteringen på ett affärsmässigt korrekt sätt och som inte äventyrar en fortsatt god relation. Det vanliga är trots allt att de allra flesta företag, såväl som enskilda personer, vill göra rätt för sig.

När du anlitar ett inkassoföretag tar detta också över hela den juridiska processen för att skulden drivs in på ett korrekt sätt. Du slipper med andra ord oroa dig för att du ska göra fel eller för dyrbara juridiska processer.

Kostnaden för inkasso varierar, men den kan bestå av en procentsats eller en avgift på den faktura som ärendet avser. Bästa sättet att få mer kunskap är att kontakta olika inkassoföretag för att ta reda på hur de arbetar.

Kostnader för inkassoföretag?

Inkassoföretagen tar betalt via en procentsats eller en avgift när du väljer att anlita dem. Hur mycket just du får betala varierar från företag och hur mycket din faktura är värd. Bästa sättet att få reda på det är att höra av dig till ett inkassoföretag och fråga dem om de kan uppskatta hur stor procentsats just ditt ärende kommer att kosta dig.

Utöver det så kan du få mer information om rättsförhållandet mellan gäldenär och borgenär och ersättning för inkassokostnader här: Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Det är alltså möjligt att företaget eller personen som inte har betalat dig kan bli tvingande enligt lag att betala vissa delar av dina kostnader för inkassohanteringen.

Copyright © Säljafakturor.nu. Alla rättigheter reserverade.

*Upp till 50.000kr